Bất động sản

TP.HCM: 246 chung cư cũ sẽ được sửa chữa trong thời gian tới

 Kinh phí ước tính khoảng 500 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cùng với việc xây mới các chung cư cũ, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM sẽ hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B,C còn lại của giai...

Hàng hóa – Tiêu dùng
Xuất khẩu hải sản đạt trên 1,3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Xuất khẩu hải sản đạt trên 1,3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Theo VASEP, 4 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu các mặt hàng hải sản khai thác đều tăng trừ xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm. Xuất khẩu cá ngừ ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 63% đạt gần 368 triệu USD. Theo Hiệp hội Chế biến...