Bất động sản
TP.HCM phân loại chung cư để cấp sổ hồng

TP.HCM phân loại chung cư để cấp sổ hồng

Các dự án xây dựng chung cư trên địa bàn TP.HCM được phân thành 2 loại để tập trung giải quyết các bức xúc của hàng nghìn hộ dân và chủ đầu tư. Văn phòng UBND TP.HCM vừa có kết luận số 855/TB-VP về chỉ đạo của Phó chủ tịch...

Hàng hóa – Tiêu dùng
Thêm một trung tâm bị tước quyền kiểm nghiệm chỉ định

Thêm một trung tâm bị tước quyền kiểm nghiệm chỉ định

Công ty CP Warrantek (Cần Thơ) bị phạt 40 triệu đồng và tước quyền kiểm nghiệm chỉ định thực phẩm 44 chỉ tiêu trong 3 tháng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa công bố...

Promotional banner