Hàng hóa – Tiêu dùng
Taxi Hà Nội Quốc Tuấn bị “tố” giữ tài sản trái phép của cổ đông

Taxi Hà Nội Quốc Tuấn bị “tố” giữ tài sản trái phép của cổ đông

Dù thời hạn góp vốn và hợp tác kinh doanh taxi đã hết hạn từ cuối tháng 2/2019, thế nhưng đến nay Công ty Cổ phần taxi Hà Nội Quốc Tuấn vẫn giữ giấy tờ xe của các cổ đông góp vốn khiến họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến...

Promotional banner