Cập nhật hệ thống dữ liệu ngăn chặn sai phạm kinh doanh xăng dầu

Cập nhật hệ thống dữ liệu ngăn chặn sai phạm kinh doanh xăng dầu

Hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương ra mắt tại địa chỉ http://quanlyxangdau.moit.gov.vn.

cap nhat he thong du lieu ngan chan sai pham kinh doanh xang dau
Cả nước hiện nay có gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Từ đầu năm 2022 đến nay, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả xăng dầu tại thị trường trong nước. Trong khi đó, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm nguồn cung cũng như điều hành giá xăng dầu phù hợp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn các hành vi sai phạm và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc điều tiết cung cầu mặt hàng này, cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật dữ liệu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước (về nguồn hàng hóa, hệ thống phân phối, địa bàn hoạt động…).

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu để cập nhật trên ứng dụng phần mềm quản lý mặt hàng xăng dầu cũng cần bảo đảm tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xăng dầu và việc bảo mật thông tin kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia được vận hành theo các giai đoạn khác nhau với các yêu cầu chi tiết phù hợp.

Giai đoạn đầu, từ tháng 5/2022, thực hiện áp dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu với các yêu cầu hệ thống ở mức cơ bản, phù hợp để phục vụ nhu cầu quản lý và điều hành xăng dầu của Bộ Công Thương.

Theo đó, tại địa chỉ http://quanlyxangdau.moit.gov.vn đã khởi tạo tài khoản cho toàn bộ các đối tượng thương nhân trong giai đoạn 1, gồm: 2 thương nhân sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh doanh và khởi tạo thông tin 329 thương nhân phân phối, kinh doanh xăng dầu.

Số liệu của Bộ Công Thương cho biết, cả nước hiện có 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 329 thương nhân phân phối xăng dầu và khoảng gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Theo Thái Thu/Thời báo Ngân hàng

Print Friendly, PDF & Email