TP.HCM duyệt quy hoạch nhà ở giai đoạn 2021-2025

TP.HCM duyệt quy hoạch nhà ở giai đoạn 2021-2025

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

TP.HCM phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Ảnh minh họa
TP.HCM phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Ảnh minh họa.

Theo đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người của TP.HCM trong năm 2022 là 21,2 m2/người và tổng vốn đầu tư khoảng 72.578 tỷ đồng. Theo kế hoạch này, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm tối thiểu từ nay đến năm 2025 là 50 triệu m2 và chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu khoảng 23,5 m2/người.

Trong đó, khu vực trung tâm hiện hữu 25,6 m2/người, khu vực nội thành hiện hữu 22,5 m2/người, khu vực nội thành phát triển 23,9 m2/người và khu vực 5 huyện ngoại thành 24,2 m2/người.

Nguồn vốn để phát triển nhà ở giai đoạn này khoảng 566.983 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại khoảng 239.748 tỷ đồng, vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân khoảng 289.542 tỷ đồng và vốn đầu tư nhà ở xã hội tối thiểu 37.693 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố là 21,2 m2/người và tổng vốn đầu tư khoảng 72.578 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại 28.425 tỷ đồng, vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân 43.456 tỷ đồng và vốn đầu tư nhà ở xã hội khoảng 698 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Ngọc/Chất lượng&Cuộc sống

Print Friendly, PDF & Email