Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần

Mới đây, Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần từ 40 GHz đến 246 GHz.

Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (SRD) chung, bao gồm: Thiết bị cảnh báo vô tuyến điện, thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện, thiết bị đo từ xa vô tuyến điện, thiết bị truyền dữ liệu chung, hoạt động trong dải tần số từ 40 GHz đến 246 GHz được quy định cụ thể tại Bảng 1 của Quy chuẩn này cho các trường hợp.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này dựa trên EN 305 550-2 V1.2.1 (2014-10) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).

Đồng thời, Việt Nam cũng đưa ra thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị Ra đa hoạt động trong băng tần từ 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất.

Quy chuẩn này quy định chi tiết các đặc tính kỹ thuật và phương pháp đo kiểm cho thiết bị ra đa sử dụng ăng ten tích hợp hoạt động trong dải tần từ 76 GHz – 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất. Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị phát và thu-phát tích hợp.

Quy chuẩn này cũng quy định các yêu cầu đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất, ví dụ: Hệ thống điều khiển hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ dự phòng và các ứng dụng khác trong tương lai Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc này dựa trên ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) và ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016- 12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).

Các dự thảo trên nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn. Thời gian dự kiến thông qua vào 31/5/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2022.

Theo Hà My/Vietq.vn

Print Friendly, PDF & Email