Đề xuất giải quyết vướng mắc trong tách thửa trên địa bàn TP.HCM

Đề xuất giải quyết vướng mắc trong tách thửa trên địa bàn TP.HCM

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM vừa đề xuất hướng giải quyết tách thửa cho người dân cần được giải quyết một cách toàn diện, triệt để thông qua điều chỉnh Quyết định số 60/2017 của UBND TP.HCM về quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM cho biết, hiện nay việc xem xét tách thửa đất ở, trong đó bao gồm các trường hợp có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đối với đất hỗn hợp, đất xây dựng mới còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất trong quá trình giải quyết nhu cầu của người dân. Do đó, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM đề xuất giải quyết tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong thời gian chưa hoàn tất điều chỉnh Quyết định số 60.

de xuat giai quyet vuong mac trong tach thua tren dia ban tphcm
Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với đất quy hoạch dân cư xây dựng mới thấp tầng về cơ bản, chức năng quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với mục đích để xây dựng nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình, cá nhân.

Để giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân trong khi chờ điều chỉnh Quyết định số 60, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất sau 5 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch đô thị (quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn) mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND quận, huyện rà soát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để xem xét giải quyết theo Quyết định số 60 và hướng dẫn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Công văn 914; lưu ý cần đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu vực phù hợp quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000), quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được duyệt.

Đối với đất xây dựng mới cao tầng và hỗn hợp, chức năng quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc không phù hợp với mục đích xây dựng nhà ở riêng lẻ cho từng hộ dân. Do đó, trong trường họp quy hoạch không hợp lý, không khả thi, UBND quận, huyện cần thực hiện rà soát, tiến hành điều chỉnh cục bộ hoặc điều chỉnh tổng thể quy hoạch nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM cũng đề xuất đối với công tác tách thửa có hình thành đường giao thông tại các khu vực chưa có quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (đặc biệt là các huyện ngoại thành), cơ quan chức năng không có cơ sở để xem xét về sự phù hợp vị trí và phương án tuyến. Do đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất tạm thời chưa xem xét giải quyết tách thửa trong giai đoạn này.

Đối với trường hợp giải quyết cho hộ gia đình cá nhân có nhu cầu để giải quyết các khó khăn (thừa kế cho người thân, khó khăn về kinh tế), UBND quận, huyện phối hợp vói chính quyền địa phương (ấp, xã, tổ dân phố,…) xác định từng trường họp cụ thể để giải quyết cho nhu cầu cá nhân, hộ gia đình, tránh tình trạng tách đất ở hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật để kinh doanh bất động sản tràn lan, phá vỡ quy hoạch.

Đồng thời, UBND quận, huyện cần có kế hoạch lập quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đối với khu vực chưa có quy hoạch này để đảm bảo giải quyết các quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo Minh Lâm/Thời báo Ngân hàng

Print Friendly, PDF & Email