Chỉ còn 10 ngày để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Chỉ còn 10 ngày để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

 Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021, thời hạn người nộp thuế (NNT) gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chậm nhất ngày 30/7/2021. . Như vậy, chỉ còn 11 ngày để NNT thực hiện các thủ tục để đảm bảo các điều kiện được gia hạn.

Cục Thuế TP Hà Nội lại vừa có thông báo đến DN, tổ chức, cá nhân về thời hạn NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế (CQT) theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP .

Theo Thông báo của Cục Thuế TP Hà Nội, năm 2020 với nhiều giải pháp hỗ trợ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ tới doanh nghiệp, người dân thì nền kinh tế đang dần ổn định và tăng trưởng vào cuối những năm 2020.

1

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp khi bùng phát trở lại, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước tình hình đó, Chính phủ đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19 thông qua việc tiếp tục ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.

Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, cũng như duy trì ổn định ngân sách Nhà nước, Nghị định 52/2021/NĐ-CP cũng quy định điều kiện để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp theo Nghị định này.

Theo đó, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, DN, tổ chức cần đảm bảo đủ các điều kiện sau: NNT phải thuộc đối tượng áp dụng gia hạn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 52/2021/NĐ-CP; NNT nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/07/2021. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; NNT phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho CQT quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/7/2021.

Theo đại diện Cục Thuế TP Hà Nội, với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trước làn sóng thứ 4 tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thành phố, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến CQT bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, để đảm bảo thống nhất trong thực hiện, Cục Thuế TP Hà Nội đã có bài viết hướng dẫn lập và gửi giấy đề nghị gia hạn đăng tải trên mục “Tin cục thuế” ngày 02/06/2021 trên website của Cục Thuế TP Hà Nội: http://hanoi.gdt.gov.vn …

6 tháng đầu năm 2021:Đã miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí 27,5 nghìn tỷ đồng

Thông tin tại Hội nghị sơ kế công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Tài chính, cho biết, 6 tháng đầu năm đã miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí 27,5 nghìn tỷ đồng, trong đó: CQT đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định cho 52,38 nghìn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn, với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 23,2 nghìn tỷ đồng; Thực hiện miễn giảm khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng các khoản thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng. Qua đó giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh.trong 6 tháng đầu năm 2021, đã miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí 27,5 nghìn tỷ đồng...

Theo Thanh Thanh/Chất lượng& Cuộc sống

Print Friendly, PDF & Email