Quảng Ngãi xây dựng ‘Làng du lịch không rác’

Quảng Ngãi xây dựng ‘Làng du lịch không rác’

Ngày 11/10, UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ tổ chức triển khai Dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ”. 

Cung cấp bộ thùng rác sử dụng phân loại rác tại nhà cho các hộ dân thuộc làng Gò Cỏ – Ảnh: VGP/Lưu Hương

Gần 100 hộ dân làng Gò Cỏ được tập huấn và giám sát việc phân loại rác tại nguồn nhằm giảm tối thiểu lượng rác không phân hủy ra môi trường, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Dự án được tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment – PE) tài trợ với tổng giá trị 10.000 USD. Đây là dự án tài trợ trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại.

Mục tiêu của Dự án là trên 50% hộ gia đình làng Gò Cỏ thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn, làm phân vi sinh (Quí 4 năm 2019); hướng đến việc cộng đồng làng Gò Cỏ “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, tạo mô hình nhân rộng về “làng không rác”; tự cung cấp lượng phân hữu cơ phục vụ cho trồng trọt tại địa phương.

Phát giỏ cói thân thiện môi trường cho Hội viên Hội Phụ nữ thôn Long Thạnh 2 –
Ảnh: VGP/Lưu Hương

Dự án có 3 hợp phần: Phân loại rác tại nguồn; Làm phân Compost (phân hữu cơ); Kiểm toán rác thải. Theo đó, mỗi hộ dân làng Gò Cỏ được trang bị bộ thùng rác phân loại rác tại nhà (thùng chứa rác vô cơ, hữu cơ và tái chế). Tất cả 69 hộ dân sẽ được tập huấn và được giám sát việc phân loại rác tại nguồn nhằm xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt hàng ngày, giảm tối thiểu lượng rác không phân hủy được ra môi trường.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Lượng rác hữu cơ thải ra hằng ngày tại hộ gia đình sẽ được ủ thành phân hữu cơ dùng cải tạo đất, bón cho cây trồng. Thu thập và phân tích chất thải để xác định số lượng và loại chất thải do cộng đồng dân cư thải ra ngoài môi trường; kiểm toán thương hiệu để biết được loại rác nào được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất tại địa phương… nhằm đưa ra khuyến nghị cho những người có thẩm quyền về cách cải thiện hệ thống quản lý chất thải.

Làng Gò Cỏ sở hữu những thắng cảnh nguyên sơ, bình dị cùng di tích lịch sử mang đậm dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa và văn hóa Việt. Người dân nơi đây vẫn giữ phương thức sản xuất và nét canh tác lâu đời truyền thống. Đây là những tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Tháng 4/2019, Hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ được thành lập với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của làng Gò Cỏ, một điểm địa chất, văn hóa quan trọng nằm trong Công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh.

                                                                                                 Theo Lưu Hương/Chinhphu.vn

Print Friendly, PDF & Email