Khu Y tế kỹ thuật cao Shangri-La: Hiện thực hóa ước mơ của người Việt

Khu Y tế kỹ thuật cao Shangri-La: Hiện thực hóa ước mơ của người Việt

Trong thời gian qua, tại TP.Hồ Chí Minh đã có nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng với lãnh đạo thành phố để thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế. Tập đoàn Hoa Lâm là một trong những đơn vị tiên phong ấy!

Print Friendly, PDF & Email